Home Verksamhet | Kontakta oss


Verksamhet

BEJO åtar sig samtliga renoverings-, ombyggnads- samt tillbyggnadsuppdrag. Detta kan vara allt från mindre renoveringsuppdrag till upphandling av entreprenörer. Vår erfarenhet är lång då vi varit verksamma i byggbranschen i mer än 30 år. Vi har under åren skapat mycket goda kontakter i branschen.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.