Home Verksamhetsområde | Kontakta oss
BEJO AB
Verksamhetsområde

Vi på BEJO har valt att arbeta mer kostnadsmedvetet och anpassa tjänsten efter er förening. Ni kan låta BEJO ta ansvar för hela fastighetens förvaltning, både den ekonomiska och tekniska eller endast vissa utvalda delar. Självklart bistår vi även med rådgivning i ekonomiska och tekniska frågor.

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder fullständig ekonomisk förvaltning eller de delar som föreningen har behov av. Vi har genom åren skapat goda kontakter med banker som genom oss lämnar mycket förmånliga villkor. Den ekonomiska förvaltningen omfattar bl.a. avgifts- och hyresavisering, påminnelser, fakturabetalning, löpande bokföring, kvartalsrapport och årsredovisning, deklarationer, skatt och momshantering, budgeteringsarbete, löner och arvoden, analyser m.m. Vi håller även medlems- och lägenhetsförteckning inklusive överlåtelser och pantbevakning.

Teknisk förvaltning

Inom den tekniska förvaltningen har vi valt att sköta besiktningar och konsultation inom BEJO och upphandla entreprenörer efter behov. Detta för att försöka minska kostnaderna inom den tekniska förvaltningen som föreningen ofta ser som en kostsam men nödvändig tjänst. Vi har genom åren skapat goda kontakter inom fastighetsbranschen. Den tekniska förvaltningen omfattar bl.a. byggteknisk besiktning, underhållsplan, konsultation samt upphandling av entreprenörer.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.
LOGGA IN:
Användarnamn:
Lösenord: